2

#Persoonlijk

Ik ben geen bestuurder op afstand; ik wil zien wat er gebeurt. In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik het gehad over het belang van leiderschap. Het is lastig om van jezelf te zeggen dat je een leider bent, maar ik geloof niet dat ik heel volgzaam ben… Het gaat erom op welke manier je dat inhoud kan geven. Op het moment dat ik ga zeggen: ik ben hier de grote leider, dan loopt iedereen te steigeren en terecht. Leiderschap in deze functie werkt niet door te doen alsof je het voor het zeggen hebt. Maar wel door bijvoorbeeld vragen te stellen en door de verhalen die ik hou.

Vragen stellen, is mijn natuur. Als iedereen iets vanzelfsprekend vindt, dan ben ik vaak degene die zegt: o, waarom? Is dan daaraan gedacht? Ik vind dat ook mijn rol. Volgens mij is men dat ook wel gaan waarderen, binnen en buiten de provinciale organisatie. Het is natuurlijk zo dat je, als je een vraag stelt, ook een begin van een antwoord moet kunnen formuleren.

In mijn vakbondstijd heb ik gezegd: ik wil alleen maar ergens tegen zijn, als ik ook mag zeggen waar ik voor ben.Dus, ik wil ook een antwoord kunnen geven of in ieder geval een richting kunnen aangeven, waar het antwoord gezocht zou kunnen worden. Anders is het gratuite.”

Positief

“Eén van de positieve ontwikkelingen van 2015 is dat we zien dat de tekenen van economisch herstel steeds sterker zijn geworden. Als dat nou ook nog gepaard gaat met een afname van de werkloosheid, dan is dat heel mooi. Er is meer vertrouwen van mensen in de economie. Dat geeft ook een heel ander gevoel in de samenleving zelf: we gaan weer de goede kant op. Maar – en dat is eveneens waar – het herstel is nog broos. Positief is dat het aan het eind van het jaar 2015 nog gelukt is een klimaatakkoord te sluiten. Wat destijds in Kopenhagen misging, is nu in Parijs geslaagd. Het is duidelijk dat het gevoel van urgentie breed wordt gevoeld: