3

#Persoonlijk

de burgers van de gemeente te laten zien dat je in staat bent om verstandige besluiten te nemen. Dat je bereid bent om compromissen te sluiten. Echter, die bereidheid lijkt vaak minder te worden. Het lijkt er steeds meer om te gaan wie het hardst kan roepen wat ze willen of wat hun achterbannen zouden willen. Je werkt pas aan vertrouwen als je laat zien dat je in staat bent met elkaar oplossingen te bedenken en niet steeds rollebollend over straat gaat. Ik zie dat helaas niet verbeteren. Mijn zorg wordt niet kleiner. Ik zie het als een grote en belangrijke opgave voor ons allen om hier een positieve wending aan te geven.”

Opschaling

“Mensen voelen zich tegenwoordig verdwaald in een grenzenloze wereld waar ‘hullie en zullie maar over mij beslissen’. Ook dit gegeven ondermijnt het vertrouwen in de politiek en het bestuur. Het maakt dat het verlangen naar de dorpsgeest sterker is dan ooit.

Daarom zien we ook veel verzet tegen al of niet noodzakelijke opschaling van gemeenten. Ik ben helemaal niet van groot, groter, grootst. Maar kijk nou eens wat er gebeurt als je de ophaalbrug over het grachtje rond je eigen gemeenschap ophaalt en denkt het allemaal zelf te kunnen doen. Dat gaat vaak niet.

Ondernemers en maatschappelijke organisaties geven dat veelal als eerste aan. Zij zeggen: maak er nou één gemeente van, want dat maakt het voor ons veel gemakkelijker om zaken te regelen. Ook om dingen kleinschalig overeind te houden. Een belangrijke vraag voor bestuurders is ‘hoe zorgen we er nou voor dat mensen niet het gevoel krijgen dat ze van alles kwijt raken wanneer misschien de gemeente groter wordt’. Ik maak altijd het onderscheid tussen gemeente en gemeenschap. Het gaat erom dat die gemeenschap overeind blijft. Maar soms zijn daarvoor veranderingen nodig.