4

#Persoonlijk

Vluchtelingen

“Eén van de belangrijkste en ingrijpendste thema’s, waar wij allemaal in 2015 mee werden geconfronteerd, is het vluchtelingenvraagstuk. Hier zullen we ook gedurende 2016 onze handen nog aan vol hebben. Daar kun je van alles en nog wat van vinden, je kunt voor opvang zijn of tegen, maar feit is: die mensen zijn er. De vraag die mij bezighoudt, ook in het kader van de opdracht die ik als Rijksheer van de minister heb gekregen, is: wat doen we met de mensen die er nu zijn. Dat is een andere vraag dan: wat doen we met de mensen die nog onderweg zijn.

Die laatste vraag ligt vooral op het bord van Europa, tenzij we allemaal weer teruggaan achter onze hekken en grenzen, maar dat zal ook niet werken. Als je het hebt over de opvang, dan speelt dat op het terrein van burgemeesters en gemeenten.

Mijn insteek in dit dossier is geweest: hoe ondersteun ik die burgemeesters, want ik zie ze worstelen met dit probleem. Om die reden heb ik een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor burgemeesters en wethouders, met als doel van elkaar te leren, gemeenschappelijke vragen te stellen en de krachten te bundelen.”