3

#Taken

Ik denk wel eens: dat is toch raar. Waarom leggen we een aantal taken niet gewoon in het midden neer; dat is ook een manier van bovenlokaal regelen. De provincies hoeven we niet uit te vinden, die hebben we al en die zou je naar mijn idee beter kunnen benutten.”

Metropoolregio

“Voor de samenwerking tussen de provincie en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag was 2015 een cruciaal jaar. Ik ben verheugd dat we stappen hebben gezet, dat er doelen zijn geformuleerd en ook dat het gedragen wordt door het college van Gedeputeerde Staten. Zelfs zo dat er een gedeputeerde is die het in zijn portefeuille heeft. Daar ben ik blij mee en we zullen gaan zien wat het gaat betekenen. Ik verwacht dat we de komende jaren vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid kijken hoe we onze doelen het beste kunnen bereiken. Dit zal best nog af en toe een pittige discussie opleveren, maar dat hoort erbij.

We moeten niet blijven steken in de vraag wie gaat erover: we gaan er samen over, ieder vanuit zijn kracht en zijn verantwoordelijkheden en mijn parool daarbij is: kom op en aan de gang! Denken in termen als weggeven of winnen, dat werkt niet, dat is tamelijk ouderwets. Zuid-Holland is de economische motor van Nederland en de Metropoolregio vormt daar een belangrijk deel van, een krachtbron, het motorblok. Alleen een blok levert geen voortstuwing, dus het gaat om het grotere geheel. Met samenwerking dienen we de burgers van Zuid-Holland, van wie er velen ook in de Metropoolregio wonen. Het kan onze inwoners niet schelen of ze nu te maken hebben met de lokale, provinciale of nationale overheid. Het is één overheid, althans zo redeneer ik zelf. Dat betekent dus dat alle overheden elkaar moeten weten te vinden om samen oplossingen voor problemen te zoeken.”