5

#Taken

Nevenfuncties

“Zoals sporten goed is voor mijzelf, voor mijn lijf en voor het gevoel dat ik ook nog een beetje andere dingen doe dan alleen maar werken, zijn nevenfuncties dat ook. Het scherpt mijn geest, het brengt me ook nog in een andere omgeving. Het hoeft niet allemaal direct gerelateerd te zijn aan mijn hoofdfunctie. Daarom heet het ook een nevenfunctie. In mijn positie hoor je naar mijn idee je horizon wat breder te maken dan alleen je hoofdfunctie. Dat maakt je een betere functionaris. Dat geeft zuurstof. Dat geeft kennis. Dat geeft een bredere blik. Dat geeft soms een andere taal om dingen in te kunnen zeggen. De wisselwerking tussen functie en nevenfuncties is belangrijk. Je zit met mensen uit hele verschillende hoeken van de samenleving samen over zaken na te denken. Ik geniet daarvan en zij hebben er, denk ik, ook wat aan.

Het Carnegie Heldenfonds ben ik echt een beetje aan het omspitten. Het secretariaat ligt nu weer bij de provincie, er is een nieuw bestuur en er zijn andere statuten. We hebben een sponsor gevonden om de in 2015 voor het eerst georganiseerde Nationale Heldendag verder te ontwikkelen. Verzekeringsmaatschappij NH 1816 heeft zich daar voor drie jaar aan verbonden. Het in het zonnetje zetten van helden is een onderwerp dat dicht bij mijn hart ligt. En waarvan ik denk dat het groter kan worden, omdat het past bij de tijdgeest. Inzet van mensen zelf, verantwoordelijkheid voor elkaar, solidariteit, burgermoed.