3

#Burgemeesters

Alleen daarom is die profielschets al heel belangrijk. Vervolgens kom ik de profielschets ophalen bij de gemeenteraad en dat is, in de regel, een interessante en vrolijke vergadering.Ik probeer daar altijd een beetje een feestje van te maken, tenzij men een beeld heeft gemaakt dat is gephotoshopt. Vervolgens start de procedure en worden gesprekken met sollicitanten gevoerd. Ik doe als commissaris de eerste selectie en daar steek ik veel tijd in. Daarna gaat de vertrouwenscommissie aan het werk en hun voordracht wordt in de praktijk altijd gevolgd. En dan is het een groot feest voor zo’n gemeente als de installatie van de nieuwe burgemeester een feit is. Ik mag de beëdiging doen en ik hou altijd een toespraak, waarin ik probeer een bijdrage aan die feestvreugde te leveren.”

Werkbezoeken

“Werkbezoeken aan gemeenten zijn belangrijk en zinvol. Het wordt ook zeer op prijs gesteld als de commissaris langs komt.

 

Mensen maken er veel werk van. Logisch, want ik kom namens de minister eens kijken hoe het in de betreffende gemeente gaat. Ik ga niet gezellig op de thee, om het zo maar te zeggen. De status van mijn bezoek is dat ik kom spreken met het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, bedrijven, kerken en maatschappelijke organisaties. De centrale vraag die ik stel is: hoe gaat het hier? Mijn starthouding daarin is oprechte belangstelling: leg je zorgen en je vreugdes maar neer. En vervolgens luister ik en dan komen eigenlijk alle onderwerpen wel aan de orde. Ik hoop tijdens werkbezoeken een sfeer te creëren, waarin mensen de ruimte nemen om ook echt te vertellen hoe het gaat. En als ze dat niet doen, ben ik voldoende voorbereid om nog een paar vragen te stellen. Werkbezoeken duren meestal een middag en dat zijn zinvolle, boeiende en inspannende uren.”